O Wrześni - opracowanie - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

O Wrześni – analiza i interpretacja

Gdy w wyniku II rozbioru Polski w 1793 roku rozpoczęło się na terenach dzisiejszej Wielkopolski panowanie pruskie, uczniów poddano germanizacji. Na początku XX-wieku świat usłyszał o pewnym incydencie, który wstrząsnął opinią publiczną: gdy dzieci odmówiły odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii, niemiecki nauczyciel wymierzył im karę cielesną. W odpowiedzi na to 118 uczniów i uczennic zbuntowało się. Dalsze wypadki... więcejO Wrześni - treść

Tam od Gniezna i od Warty Biją głosy w świat otwarty, Biją głosy, ziemia jęczy; — Prusak dzieci polskie męczy! Za ten pacierz w własnej mowie, Co ją zdali nam ojcowie, Co go nas uczyły matki, — Prusak męczy polskie dziatki! Wstał na gnieździe Orzeł biały, Pióra mu się w blask rozwiały... Gdzieś do Boga z skargą leci... — Prusak męczy polskie dzieci! Zbudziły się... więcej